Foto 21 tahun, 4 bulan dan 20 hari yang lalu di USM Penang

Foto 21 tahun, 4 bulan dan 20 hari yang lalu di USM Penang (14 Agustus 1996). Dalam foto ada Zakaria Mohd Amin, Wan Aini Wan Ibrahim, Nor Aziah Buang, Umi Kalthom Ahmad, Hashim Baharin, Rahmalan Ahamad, Mohd Marsin Sanagi, Zainab Ramli, Alias Mohd Yusof, Yang Farina Abdul Aziz, Zuriati Zakaria, Sukiman Sarmani, Baharuddin Saad, Mohd Ambar Yarmo, Wan Ahmad Kamil Mahmood dan Abdull Rahim Mohd Yusoff. Ada yang sudah pensiun dan meninggal dunia.

Print Friendly, PDF & Email

Published by

Hadi Nur

This blog is mainly written for my own purposes. There has never been any claim that this is an original work.