Majlis Hari Raya Rini Hills 2

Ini adalah hari raya ketiga sejak kami tinggal di Rini Hills 2, Taman Mutiara Rini, Johor Bahru sejak bulan Juni 2014.

Published by

Hadi Nur

Hadi Nur is a full professor at Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia.