Proton Inspira

Proton Inspira keluarga kami sudah berjalan sejauh 165,000 dan “engine oil”, “oil filter” dan “gear oil”-nya ditukar. “Engine oil” untuk 8000 km dan “gear oil” untuk 20,000 km.

Published by

Hadi Nur

Hadi Nur is a full professor at Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia.