Pemimpin

Beliau menjadi khalifah kedua Islam (633-644 Masehi). Walaupun kurang dari tiga tahun menjadi khalifah, beliau mempunyai prestasi yang sangat hebat sebagai pemimpin. Ini karakter Umar Al-Khattab yang menyebabkan beliau menjadi pemimpin yang hebat.

  • Takut kepada Allah
  • Wara’
  • Sederhana
  • Egaliter
  • Tawadhu
  • Sabar
  • Adil
  • Pembela kaum dhu’afa
  • Komunikatif

Coba bandingkan dengan pemimpin yang ada sekarang dan yang akan dipilih menjadi pemimpin dimasa yang akan datang. Tidak ada bandingannya.

Rujukan
https://id.wikipedia.org/wiki/Umar_bin_Khattab
https://ms.wikipedia.org/wiki/Umar_Al-Khattab
https://en.wikipedia.org/wiki/Umar

Published by

Hadi Nur

An ordinary man living in Johor Bahru, Malaysia who likes to write anything. This is table of content of my blog posts.