Mamak

Saya percaya, dengan do’a mamak, saya menjadi seperti sekarang ini. Mamak selalu berkata, “Mamak selalu mendo’akan anak-anak supaya mereka diberikan jalan yang terbaik“. Mamak yang bersahaja, pendiam, tekun dan gigih.

[Ini foto Mamak tahun 1956 ketika masih mahasiswa di Yogyakarta]

Published by

Hadi Nur

I enjoy living in Johor Bahru area and always seek the truth.