Bersyukur

Banyaknya infografik mengenai beryukur di “google image”  menandakan masih banyak orang yang sadar pentingnya bersyukur dalam hidup ini. Kadang-kadang saya lupa untuk bersyukur dan mengucapkan alhamdullilah.

bersykur

Published by

Hadi Nur

Hadi Nur is a full professor at Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia.