Orang pintar baru

Ini kata KH Mustofa Bisri

Orang betul-betul pintar tidak akan pernah membanggakan kepintarannya dan ilmunya. Orang yang membanggakan kepintarannya beliau sebut sebagai “orang pintar baru”. Yang berbahaya adalah orang ada orang bodoh yang mengikutinya. Mereka menganggap”orang pintar baru” ini sudah betul-betul pintar.

Published by

Hadi Nur

Hadi Nur is a full professor at Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia.