Reciprocity trick

Trik dalam hubungan timbal balik (reciprocity trick) didasarkan kepada balas budi. Sebagai contoh, apabila kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka, orang yang diberi tersebut merasa berkewajiban untuk membalas budi. Ternyata trik ini juga dijumpai juga pada simpanse (Frans B. M. de Waal, Scientific American, April 2005, pp.73-79)

Menurut penelitian terhadap simpanse tersebut, terdapat tiga reciprocity mechanisms yang berbeda terhadap kawan dekat, manusia/hewan yang tidak dikenal dan manusia/hewan dengan hubungan profesional. Nah, berdasarkan ini, dapatlah dirasakan bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan orang lain.